Natuurinclusieve landbouw draait om een landbouw die samenwerkt met allerlei natuurlijke processen. Het gaat om het gebruik maken van diensten van de natuur, om het sluiten van de kringlopen en om een stukje biodiversiteit. Het is een complex geheel en het is aan elke boer om hier zelf op passende wijze op in te springen. 

Dat kan lastig zijn en daarom biedt Collectief Veluwe een uitgebreid programma aan dat zich richt op verschillende aspecten van natuurinclusieve landbouw. 

Voor wie?

Bent u boer, landgoedeigenaar of beheerder van een stuk grond? Wilt u meer weten over (een onderdeel van) natuurinclusieve landbouw?

Dan nodigen we u uit deel te nemen aan het programma. U kunt kiezen voor een cursus per thema of juist voor de basiscursus, waarin alles in vogelvlucht voorbij komt.

  • De activiteiten vinden door het hele werkgebied plaats
  • Alle activiteiten zijn gratis

Veldwerkplaats

Een informele avond over het thema met een presentatie en een veldbezoek op het gastbedrijf.

   Meer info   

Praktijkleergang

Cursus van drie dagdelen, waarin het thema uitgebreid behandeld wordt. Met veel aandacht voor specifieke vragen.

   Meer info   

Basiscursus

'Natuurinclusief boeren in vogelvlucht'. Benieuwd naar wat natuurinclusieve landbouw eigenlijk betekent en wat het allemaal inhoudt? 

   Meer info   

Thema's

Akkerranden
Over het beheer en nut van natuurlijke akker(randen) en allerlei ander groen op en rond het bedrijf. 
Graslanden
Van botanisch hooiland tot grasklaver en gangbaar kruidenrijk, over natuur en koegezondheid. 
Weidevogels
Weidevogelbescherming is volop in beweging en over de samenwerking met buren, vrijwilligers en anderen. 
Kringlopen
Het bedrijf als één geheel: over bodem, water & kringlopen, over verdienmodellen en wetgeving.  
Poelen
Ongekend maakt onbemind: korte sessies over het onderwaterleven in de poel en bijbehorend beheer.  
Sloten
Geen twee sloten zijn hetzelfde: korte sessies over de waarde van sloten en hoe deze te behouden. 

Meer weten? Neem contact met ons op

Janneke Sindram, 06 - 42 45 48 31. Of stuur een e-mail.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

EU
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Gelderland